International Taekwon‑Do Federation

ITF MALAYSIA – FOND MEMORIES – GEN. CHOI HONG HI